Els llibres, com la majoria de coses en general, es poden fer millor o pitjor.

A diferència dels microxips, dels fàrmacs o de productes molt especialitzats que només poden fabricar unes poques indústries a tot el món, la tecnologia necessària per produir llibres porta segles de perfeccionament des de l’invent de Gutenberg i es troba disponible arreu del món.

Per tant, és lògic pensar que una forma possible de fer llibres millors sigui fer-los localment.

Llibre Local

PER QUÈ HEM CREAT LLIBRELOCAL.CAT ?

Cal que les editorials imprimeixin en
països asiàtics, situats a milers
de quilòmetres?

Sabem en quines condicions treballen
els empleats d’aquestes fàbriques?

Es reciclen adequadament els
residus de paper i tintes?

Com podem saber quines empreses no
deslocalitzen la producció i acaben pagant els
seus impostos en països estrangers?

Llibrelocal.cat neix pels qui troben rellevants aquestes preguntes; és una iniciativa que pretén identificar els llibres que s’han fabricat íntegrament per empreses del nostre país.

Cada empresa editorial pot escollir com fabricar un llibre, quins criteris li convenen més. Però els consumidors, amb la seva voluntat agregada, són capaços de tombar o aixecar aquestes empreses a partir del seu propi criteri.

Llibrelocal.cat és senzillament una eina informativa per facilitar als consumidors que ho desitgin exigir a les editorials uns estàndards ètics i de compromís més alts durant les seves estones de lectura.

Beneficis

Treball local

Totes les etapes per produir un llibre local, des del manuscrit fins al llibre enquadernat, són dutes a terme per empreses ubicades al nostre país, sense seus deslocalitzades, creant així llocs de treball per a les persones que residim aquí.

Impostos

Cada empresa implicada en el procés ingressa tots els impostos que li són exigibles a l’Estat espanyol, de la mateixa manera que les persones que hi treballen contribueixen també al nostre pressupost públic a través dels seus impostos sobre la renda.

Talent local

El disseny de la coberta i la composició i maquetació de les pàgines són els elements gràfics que també donen identitat als llibres. Al nostre país disposem de professionals molt creatius i qualificats en aquest camp, pels quals demanem a cada llibre local que també esdevingui un aparador del seu talent.

KM zero

Minimitzar les distàncies que recorren les mercaderies des de la fàbrica fins al consumidor és una de les mesures més evidents i eficaces per tal de reduir la contaminació que suposa l’ús de combustibles per al transport.

Control dels impactes ambientals

Els llibres locals són fabricats per impremtes del nostre país que apliquen mecanismes per a la reducció dels impactes ambientals de la seva activitat i dels productes utilitzats, i especialment que utilitzen paper proveït per empreses papereres amb gestió ambiental certificada.

Condicions laborals dignes i conegudes

Pel fet d’estar ubicades al nostre país, totes les empreses implicades en la producció estan sotmeses a la normativa laboral vigent de l’Estat espanyol que, a través de les lleis, l’estatut dels treballadors i els convenis col·lectius aplicables protegeix les condicions de seguretat, la jornada laboral, la retribució i la conciliació de les persones que hi treballem.

Invertir en el nostre país

Pel fet d’exigir a cada llibre local que tots els seus processos editorials i industrials siguin realitzats per empreses del nostre país, tots els avantatges esmentats s’acumulen en cada etapa per donar lloc a un producte rodó, del qual el 100% de la inversió que fan els consumidors retorna a la nostra societat a través d’impostos i salaris.

Marca de compromís

La compra d’un llibre local contribueix a mantenir un teixit productiu majoritàriament constituït per petites empreses i estretament lligat a la riquesa cultural i literària del nostre país. Un llibre local no és només una mostra del compromís de les editorials que hi aposten; és també una transmissió d’aquest compromís cap a tots els lectors i lectores que el fan seu i el reivindiquen amb la seva decisió de compra.

Editorials & Col·laboradors

CONEIX QUI FA QUE LLIBRELOCAL.CAT SIGUI POSSIBLE

Editorials

Col·laboradors

Contacte

GET STARTED

0$

Gracias, nos contactaremos pronto


Llegir la política de privacitat

Debes seleccionar un elemento para continuar

Enviar

Validant dades...

Summary

Descripción Información Cantidad Precio
Discount :
Total :

ORDER MY WEBSITE

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA ATENCIÓ